Dasar privasi ini telah ditulis untuk memberikan khidmat yang lebih baik kepada mereka yang prihatin terhadap bagaimana maklumat peribadi mereka digunakan oleh SimpleSite. Maklumat ini boleh digunakan secara bersendirian atau dengan lain-lain maklumat untuk mengenal pasti, menghubungi, atau mencari seseorang, atau untuk mengenal pasti individu dalam sesuatu konteks. Sila baca dasar privasi kami dengan teliti untuk mendapatkan kefahaman yang jelas tentang cara bagaimana SimpleSite mengumpul, menggunakan, melindungi atau sebaliknya mengendalikan maklumat peribadi anda menurut laman web kami.

Apakah maklumat peribadi yang kami kumpul dari mereka yang melawat SimpleSite?

Apabila mendaftar untuk laman web atau membeli langganan laman web di laman web kami, sebagaimana yang sesuai, anda mungkin akan diminta untuk memasukkan nama, alamat e-mel, alamat surat menyurat, maklumat kad kredit atau butir-butir lain bagi membantu pengalaman anda bersama kami.

Bilakah masanya kami mengumpul maklumat?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda mendaftar di laman web kami atau memasukkan maklumat untuk membeli atau melanjutkan tempoh langganan SimpleSite di laman web kami.

Bagaimanakah kami menggunakan maklumat anda?

Kami mungkin menggunakan maklumat yang kami kumpulkan daripada anda apabila anda mendaftar, membuat pembelian, membalas komunikasi pemasaran, melayari laman web, atau menggunakan ciri-ciri laman web tertentu yang lain dengan cara yang berikut:

 • Bagi memperbaiki laman web kami untuk memberikan perkhidmatan lebih baik kepada anda.
 • Bagi membolehkan kami untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada anda dalam bertindak balas terhadap permintaan perkhidmatan pelanggan anda.
 • Bagi memproses transaksi anda dengan lebih pantas.
 • Bagi menghantar emel berkala mengenai pesanan anda atau produk dan perkhidmatan lain.

Bagaimanakah kami melindungi maklumat pelawat?

Laman web kami diperiksa secara berkala bagi memastikan tiada lubang keselamatan dan kelemahan yang diketahui untuk menjadikan lawatan anda ke laman web kami adalah selamat.

Maklumat peribadi anda tersimpan di dalam rangkaian yang selamat dan hanya boleh diakses oleh bilangan kakitangan yang terhad yang mempunyai hak akses khas terhadap sistem tersebut. Individu-individu ini dikehendaki untuk menyimpan maklumat tersebut secara sulit. Di samping itu, semua maklumat sensitif/kredit yang anda bekalkan disulitkan menggunakan teknologi 'Secure Socket Layer (SSL)'.

Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan apabila pengguna membeli langganan, menyerahkan, atau mengakses maklumat mereka bagi menjamin keselamatan maklumat peribadi anda.

Semua urus niaga diproses melalui pembekal gerbang dan tidak disimpan atau diproses pada pelayan kami.

Adakah kami menggunakan 'kuki'?

Ya. Kuki adalah satu data kecil yang dihantar oleh sesebuah laman web dan disimpan dalam pelayar web semasa anda melayari laman web tersebut. Setiap kali laman web dimuatkan, pelayar akan menghantar kuki kembali ke pelayan untuk memaklumkan laman web mengenai aktiviti anda yang terdahulu. Ia digunakan untuk membantu kami memahami pilihan anda berdasarkan aktiviti terdahulu atau sekarang di laman web, yang membolehkan kami menyediakan perkhidmatan yang lebih baik untuk anda. Kuki juga membantu mengumpul agregat data tentang trafik laman web dan interaksi laman web supaya kami boleh menawarkan pengalaman laman web dan peralatan yang lebih baik pada masa akan datang.

SimpleSite menggunakan kuki untuk:

 • Memahami dan menyimpan pilihan pengguna untuk lawatan masa depan.
 • Mengumpul agregat data tentang trafik laman web dan interaksi laman web supaya kami boleh menawarkan pengalaman laman web dan peralatan yang lebih baik pada masa akan datang. Kami juga mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga yang boleh dipercayai bagi mengumpul maklumat ini bagi pihak kami.

Sekiranya anda menyahdayakan kuki, beberapa ciri akan dinyahdayakan. Sila ambil perhatian bahawa ini boleh memberi kesan terhadap pengalaman pengguna yang menjadikan pengalaman laman web anda lebih cekap, seperti fungsi log masuk kami.

Pendedahan Pihak Ketiga

Pihak ketiga berfungsi untuk memudahkan perniagaan kami, seperti mengehos perkhidmatan di kemudahan lokasi bersama untuk pelayan dan memproses bayaran bagi produk dan perkhidmatan SimpleSite.

Kami tidak menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, namun begitu kami mungkin mendapatkan semula, menyimpan, berkongsi dan menggunakan maklumat bagi tujuan analisis atau statistik, semuanya adalah selaras dengan penyediaan perkhidmatan kami terhadap anda. Semua maklumat peribadi dikendalikan selaras dengan undang-undang data dan privasi tempatan. SimpleSite menggunakan Google Analytics; dasar privasi mereka boleh didapati di sini.

Maklumat peribadi mungkin akan dikongsi bersama dengan pihak ketiga apabila mereka menawarkan perkhidmatan secara langsung yang berkaitan untuk laman web SimpleSite anda, seperti pendaftaran dan pengehosan nama domain anda. SimpleSite menggunakan Ascio Technologies Inc. untuk pengehosan nama domain anda; dasar privasi mereka boleh didapati di sini.

Maklumat pengunjung yang tidak mengenalpasti peribadi juga boleh diberikan kepada pihak lain bagi tujuan pemasaran, pengiklanan, atau lain-lain kegunaan.

Pautan pihak ketiga

Ada kalanya, atas budi bicara kami, kami mungkin menyediakan pautan kepada perkhidmatan pihak ketiga di laman web kami. Laman pihak ketiga ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan bebas. Oleh itu SimpleSite tidak bertanggungjawab atau memikul liabiliti terhadap kandungan dan aktiviti-aktiviti laman web berkaitan. Namun begitu, kami berusaha untuk melindungi integriti laman web kami dan mengalu-alukan sebarang maklum balas mengenai laman tersebut sekiranya anda rasakan perlu.

Peraturan ICANN mengenai pendaftaran domain

Pendaftar Bertauliah ICANN

Bahan Penerangan Pendaftar

Manfaat dan Tanggungjawab Pendaftar

Polisi, Perjanjian Pendaftaran dan Syarat untuk semua jenis domain boleh didapati pada www.ascio.com/policies

Maklumat peribadi apakah yang kami kumpul daripada orang ramai yang berdaftar ke e-mel kami?

Apabila anda berdaftar untuk e-mel kami, kami akan menyimpan:

 • ID pengguna anda, masa untuk pendaftaran dan alamat IP: untuk tujuan keselamatan, dan oleh itu anda boleh mengesahkan bahawa alamat IP dan laman web adalah milik anda.
 • alamat e-mel anda.
 • Nama pengguna anda: supaya anda boleh mengelog masuk dengan mudah ke dalam laman web anda daripada e-mel yang kami hantar kepada anda.
 • Pilihan jenis laman web anda, contohnya Perniagaan atau Peribadi: Supaya kami boleh menghantar inspirasi yang relevan kepada anda.
 • bagaimana anda menggunakan perkhidmatan surat berita, contohnyas sekiranya anda membuka, mengklik atau menyahlanggan. Ini adalah untuk memberikan maklumat yang relevan kepada anda dan untuk memahami tahap minat anda. Sekiranya anda, sebagai contoh masih belum membuka mana-mana mel pemasaran daripada kami dalam tempoh setahun kami tidak akan menghantar e-mel pemasaran kepada anda.

Kami sentiasa melayan maklumat peribadi anda dengan perhatian yang tertinggi. Kami tidak akan mendedahkan atau menjualnya kepada pihak-pihak ketiga. Anda tentunya oleh memilih untuk menyahlanggan pada bila-bila masa melalui pautan nyahlanggan yang dijumpai dalam semua e-mel kami.

Anda boleh meminta kami untuk memadamkan maklumat anda. Kami boleh melakukannya melainkan kami diperlukan oleh undang-undang untuk mengekalkannya, seperti contoh sekiranya anda telah membayar untuk langganan laman web.

Hubungi Kami

Sekiranya terdapat sebarang soalan mengenai dasar privasi ini anda boleh menghubungi kami menggunakan maklumat di bawah.

SimpleSite ApS
Toldbodgade 31, 3. Tv
1253 Copenhagen
Denmark
VAT.no: 27 97 24 54
E-mel: khidmatPelanggan@simplesite.com
Faks (+45) 33 32 17 14